Voorzieningen

Huismeester

De VVE heeft via een detacheringsbureau een huismeester in dienst. De Huismeester houdt toezicht als ‘Hoofd huishoudelijke dienst’ op ons woongebouw. De Huismeester is hét aanspreekpunt voor de schoonmaak en (toe)leveranciers/contractanten, verricht kleine reparaties en het onderhoud van de algemene ruimtes. De Huismeester is ook het aanspreekpunt voor bewoners met vragen over onderhoud, veiligheid en leefbaarheid. De Huismeester geeft bewoners algemene informatie over het wooncomplex en kan de bewoners aanspreken op hun woongedrag.

De Huismeester geeft advies over hoe de buurt veilig en leefbaar gehouden kan worden, in overleg met de gebiedsmakelaar en de buurtregisseur en hij of zij verwijst mensen door naar een relevante hulp- en dienstverlenende instelling indien noodzakelijk. De Huismeester houdt toezicht op de werkzaamheden van leveranciers die, conform servicecontracten, werkzaamheden verrichten voor de VvE, in samenspraak met de bestuurder-beheerder van de VvE.

Videosysteem

Het complex beschikt over een uitgebreide set van bewakingscamera’s waar in geval van problemen de politie over kan beschikken. De camera’s zitten op diverse publiektoegankelijke plaatsen, vanaf parkeergarage tot aan liften. Daarnaast zijn er nog andere veiligheidsvoorzieningen. Dankzij deze voorzieningen is het aantal incidenten aanzienlijk teruggedrongen en wordt Gouden Leeuw als zeer veilig ervaren.

Parkeergarage

De parkeergarage Gouden Leeuw is eigendom van Gemeente Amsterdam, dienst Parkeergebouwen. Er kunnen parkeerplaatsen worden gehuurd. Bezoekers hebben gratis toegang.

Collectieve Ruimte (Gouden Leeuw 900)

De Collectieve Ruimte (CR) is de ruimte waartoe de bar, de sportzaal, de danszaal en de foyer behoren. Deze ruimte is collectief bezit van alle eigenaars. Deze ruimte bevindt zich op Gouden Leeuw 900.
De vergaderingen van eigenaars vinden er plaats.
Momenteel is de CR gesloten, behalve voor enkele VvE-bijeenkomsten. De werkgroep Toekomst GL900 onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor toekomstig gebruik.

Winkeltjes in de loopstraat

Rond de loopstraat is er een viertal kleine, niet commerciële winkeltjes.

Gouden Leeuw 3: Peter Vials’ Duokunst Mozaiek
Gouden Leeuw 6: Gouden Leeuw kamer, voor gebruik door bewoners en vrijwilligers tot max. 6 personen
Gouden Leeuw 8: Hermans’ Schilderatelier: Zie http://www.hermanschildert.nl
Gouden Leeuw 9: tijdelijk hobbyruimte bewoner

Wasserette

Op de eerste verdieping van toren 1 beheert de VvE een wasserette. Er staan een wasmachine en een droger, ook geschikt voor grote wassen. Munten voor beide machines zijn verkrijgbaar bij de huismeester. Bij hem kunnen bewoners van toren 3 t/m 10 hun badge laten programmeren voor toegang tot toren 1.

Kinderopvang

In toren 1, op nummer 105, is een professionele kinderopvang “Snuffie” gevestigd. Deze wordt niet door de VvE beheerd maar door mevrouw Eveline Elshot.
Voor informatie:
Tel: 020-6955497
E-mail: eelshot@hotmail.com
Site: www.kdvsnuffie.nl

Tandarts

Op Gouden Leeuw 608: Tandartspraktijk Gouden Leeuw 608